Color Conservation
Please select a page for the Contact Slideout in Theme Options > Header Options

Hervormd Burgerweeshuis Rotterdam

Hervormd Burgerweeshuis Rotterdam

De kleuren en hun verhaal in het Hervormd Burgerweeshuis Rotterdam, kleurhistorisch onderzoek en advies wandafwerking 2016-2017

Historische context
Het Hervormd Burgerweeshuis is rond 1762 gebouwd als woonhuis. Tot die periode werden op grote schaal wandtapijten en goudleer als behangsels toegepast en raakt in de loop van de 18de -eeuw het bepleisteren van muren volledig uit de mode. Uit het archief is bekend dat ook in de kamers aan de Voorhaven gobelins (geweven wandtapijten) en goudleer hebben gehangen. De raggels aan het metselwerk voor het bevestigen van de betengeling waren hiervoor nog aanwezig. In 1880 zijn de gobelins en het goudleer verkocht om de uitbouw voor het weeshuis te bekostigen. De lambrisering in het Burgerweeshuis is van latere datum, maar het is aannemelijk dat het goudleer en de gobelins in een betimmering waren opgenomen.

De wandbekleding
Een van de belangrijkste kenmerken van interieurs in deze periode is de eenheid. Vanaf de tweede helft van de 17de -eeuw streefde men naar samenhang en dit heeft zich de gehele 18de -eeuw voortgezet. Het toepassen van een zorgvuldig geselecteerde wandbekleding in de oude vertrekken aan de Voorhaven, doet recht aan deze historische visie.

Voor de wand met dubbele paneeldeur is gekozen voor een Italiaanse wandbekleding uit de Colony Wallpaper Collection. Deze collectie is geïnspireerd op historische ontwerpen uit archieven gecombineerd met moderne materialen. Deze wandbekleding trekt alle kleuren in de ruimte naar elkaar toe en schept evenwichtig en eenheid. De drager heeft een structuur waardoor het effect van een geweven patroon wordt verkregen zoals de uitstraling van een traditioneel wandtapijt. Door de bekleding juist op deze wand toe te passen zijn de deuren in een historische context geplaatst, een eerbetoon aan een van de oudste onderdelen van het voormalig woonhuis. De muur met dubbele deur fungeert als het ware als een historisch statement.

 

Kleurhistorisch onderzoek
In juli 2016 is kleurhistorisch onderzoek verricht. Het eerste afwerkstadium in de oude vertrekken is een crèmekleurige grondering met daarop een grijze voorbewerkingslaag en een donkergroene afwerkverflaag die het pigment groene aarde bevat. Deze kleur is gereconstrueerd. Op de later gedateerde lambrisering in de voorkamer is gekozen voor een afwijkende kleur die past in het kleurbeeld. Deze latere wijziging in het interieur wordt op deze manier benadrukt en geeft een moderne uitstraling.

In de gang is het 18de –eeuwse pigment Pruisisch blauw aangetroffen. Ook deze kleur is gereconstrueerd evenals de koele grijstonen op het fraai gedecoreerde stucwerk. Op de voordeur is een nieuwe eikenhout imitatie aangebracht die verwijst naar de 19de –eeuwse afwerking toen het woonhuis de functie van een weeshuis kreeg. Ook het nieuwbouw gedeelte waarvoor de Rotterdamse architect Cornelis Hoogeveen in 1923 opdracht kreeg voor de uitbreidingsplannen, is in de oorspronkelijke kleurstelling teruggebracht. Enkele paneeldeuren zijn gereconstrueerd en de terazzo vloer is hersteld. De verlichting is geleverd door Art deco Style & Light.

Het project is uitgevoerd in opdracht van Stadsherstel Historisch Rotterdam N.V.