Color Conservation
Please select a page for the Contact Slideout in Theme Options > Header Options

Kleurhistorisch onderzoek

Kleurhistorisch onderzoek

Tijdens mijn studie ben ik door Matthijs de Keijzer van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed opgeleid in de microscopie. In mijn werk staat het kleurhistorisch onderzoek aan monumenten centraal. Door middel van kleuronderzoek in situ ondersteund met microscopisch onderzoek naar de verflagen kan de originele kleurstelling van een interieur of exterieur in kaart worden gebracht.

Op basis van dit onderzoek wordt een kleuradvies geschreven dat past binnen de context van het pand. In de folder Kleuronderzoek van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed staan de diverse niveaus van kleurhistorisch onderzoek uiteen gezet. Ik werk volgens de uitvoeringsrichtlijnen (URL) die door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) zijn opgesteld.

Kleurhistorisch onderzoek wordt uitgevoerd wanneer bijvoorbeeld restauratie of onderhoud gepland staat. Het onderzoek wordt, voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd, ingezet om de kleurige afwerkverflagen te documenteren. Historische verflagen zijn onderdeel van de geschiedenis van een gebouw. Door documentatie blijft deze waardevolle bron van informatie voor de toekomst bewaard.

...

Een kleurhistorisch onderzoek brengt de oorspronkelijk kleurafwerking van een interieur of exterieur aan het licht. Ook het materiaal en verfgebruik wordt inzichtelijk. Het onderzoek kan helpen om de eigenaar te laten zien hoe het ontwerp door de architect of maker bedoeld is.

De oorspronkelijk schoonheid van het gebouw en de intentie van de architect zijn vaak versluierd door latere toevoegingen en veranderingen. Voor restauratie zal de originele kleurstelling worden gereconstrueerd.

Het herstel van de originele kleuren draagt bij aan een betere beleving van de ruimte en de architectuur.Teruggevonden materialen, kleuren of bijzondere afwerkingen (zoals stucmarmer, houtimitaties, speciale betonafwerkingen, pleisterwerk of decoratieve schilderingen op bijvoorbeeld paneeldeuren), kunnen aanleiding zijn tot restauratie. Het onderzoek geeft het belang aan van herstel van deze bijzonder teruggevonden afwerkingen.

Kleurhistorisch onderzoek is onderdeel van het waardestellend onderzoek dat voorafgaand aan de planvorming voor de restauratie van een object wordt uitgevoerd. Een historisch verflagenpakket geeft inzicht in de veranderingen aan een gebouw zoals verbouwingen en ingrepen. Hierdoor ontstaat een beter begrip van de verschillende bouw- en architectuurstijlen en ruimteconcepten en hun kleurgebruik. Het kleurhistorisch onderzoek is dan een aanvulling op of een verfijning van het bouwhistorisch onderzoek.